Vill bara uppmärksamma alla som slänger trädgårdsavfall i containern att korta ner grenar och kvista och dela träd och buskar i små enheter så att containern blir ordentligt packad.
Var noga med att all plast och andra främmande material inte hamnar där heller.

Man ska justera marknivån framför containern så att den kommer på rätt plats samt med ”rätt” sida ut till nästa byte.

ordförande