Fiberinstallation:
Som ni märker så har dom inte kommit igång med grävningen i området ännu men dom har varit här och lämnat materialet. Det senaste beskedet är att dom kommer i veckan och börjar. Lite oklart vad förseningen beror på men vi får nog svar på måndag.

Källsortering:
Stort tack för allt engagemang vad gäller källsorteringen i vårt område. Sopmängden har minskat vilket är glädjande. Vill ändå påminna om att vi måste köra bort plast, papper, metallburkar osv till våra återvinningsstationer i stenungsund. Alla hushåll har fått ett informationsblad om hur man källsorterar. Där kan man läsa att det är endast få saker som sorteras som brännbart och som då således skall läggas i det gröna kärlet i soprummet. Vänligen titta i källsorteringsguiden emellanåt som en påminnelse. Om vi inte sköter detta gemensamt kommer kostnaderna att stiga i höjden!

Projekt:
Nu i maj är det dags för anläggning av gräsmatta vid containerplatsen samt måla gaveln på garaget. Projektansvarig är Per Tymark PG 11. Materialet är inhandlat. De som hittills har anmält sitt intresse är S-E Rodin PG 9 samt Fredrik Gustavsson PG 56. Är du intresserad av att göra en insats, kontakta Per Tymark.

Soprum område 3:
Vi kommer på nästa styrelsemöte diskutera vad vi skall ha soprummet på område 3 till nu när det inte längre kommer att verka som ett soprum. Lämna gärna förslag och idéer till styrelsen som vi kan ha med oss inför beslut. Maila eller skriv något under detta inlägg.

//Sarah Jevrém, sekreterare styrelsen