Anette Nore’n, PG 18, är projektansvarig för renovering/uppdatering i samlingslokalen. Anmäl ditt intresse till henne om Du vill vara med och måla el komma med andra ide’er. //Sarah Jevrem genom styrelsen