Önskemål finns att ta hit en trädgårdscontainer tidigare än planerat i år. Styrelsen tar hem en trädgårdscontainer så snart gruscontainern är bortkörd. Vi kommer be snöröjningsfirman att ta bort gruscontainern tidigare i år. Således, vi jobbar med frågan men kan idag inte ge något datum. //Sarah Jevrem genom styrelsen