Ärade medlemmar,

Vill informera er om att motioner inför årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast sista februari 2014.

//Sarah Jevrem, sekreterare