enkäten om fiberanslutning utföll som följer;

Telia 89 14 röster 28,6 %

Telia 249 31 röster 63,3 %

öppen fiber 4 röster 8,2 %

Totalt deltog 49 medlemmar av 61 eller 80,3 %

Styrelsen har lämnat in en order till Telia och nu börjar arbetet med planerings- respektive genomförandefas.

Mer information fölljer allteftersom styrelsen får in den.

Ordf.