Som säkert de flesta sett är containerplatsen nästan klar och kommer att tas i bruk i december då ”sandlådan” kommer på plats.

Grinden kommer att hållas låst vintertid och nyckel kommer att förvaras i soprummet på område 1.
Under den gröna säsongen bör grinden också hållas låst för undvikande av olyckor.

Planering och inköp av lämpliga växter/buskar kommer att ske i tid för vårarbetsdagen.

Garagegaveln kommer att målas när värmen återkommer.

Ordf