Vi håller helt med Negar Olsson och Sven-Erik Rohdin. Det ingår inte i styrelsens uppdrag att driva dessa frågor.
Det finns bra info på lantmäteriets hemsida som Negar skrev.
Mvh
Margareta och PO Colmsjö
PG8