Container nedre parkeringen

Vi byter kök och containern är avsedd för detta. Den kommer att stå där denna vecka.

Bertil och Kerstin PG 29