Vi har nu haft våra nya fina portar under några veckor och fått viss erfarenhet av hur de fungerar.

Vi har hittills fått in drygt 50 % av nödöppningsnycklarna, vilket inte är så dåligt, men det är av stor betydelse att styrelsen får in de resterande också. Detta är pga eventuella nödåtgärder vid t.ex brand, då dörrarna annars utgör ett avsevärt hinder för tillträde. Nycklarna förvaras inlåsta och kan inte spåras till ägare/adress, utan styrelsens assistans.

Vi har också funnit att många portar har mekanismer som gnisslar. Detta kommer att åtgärdas, men vi måste då ha varje garageanvändares benägna bistånd med nycklar/sändare. Vi återkommer i ärendet.

I stort sett har vi fått en mycket bra leverans, och vi är mycket nöjda för det.
DOCK, har vi under de senaste 2 dygnen tvingats ut för att stänga portar som stått öppna, vilket vi tror kan bero på att man inte kontrollerar att porten verkligen är på väg att stängas när man åker iväg.
Vi har också vid några tillfällen funnit att man tryckt på knappen i hemmet, utan att förstå räckvidden av sändaren.

Alltså… vi ber er alla vara noggranna avfärd med bilen, samt att inse faran med att ”demonstrera” sändaren i hemmet.

Och ni som ännu inte lämnat in nödnyckeln till föreningen; gör det snarast!

Ordf