Hej alla medlemmar på Parkers Gård

Nu har leverantören av portarna kommit med en preliminär planering för bytet av portar. Mycket kan ju hända som stör en planering.

Leveransen av portarna sker måndag 6/11-2017, v45.
På måndagen byter de också port 1 och 2, numret står i övre högra hörnet på befintlig port. Under v45 kommer de att fixa portarna 1-16.

V46 sker inget arbete.

V47 återtar de arbetet och fortsätter med port 17-29.
Därefter vet vi inte riktigt då de frångick den ordning som var överenskommen. Har skickat mail för att be dem göra en revidering av planeringen. Troligtvis så får vi inte detta förrän v45 då chefen har semester v44.

Alla skall få info i brevlådan om planeringen.

Det kan bli två dagar som garagen skall vara tomma. Detta beror på att bytet av port och elarbetet inte följs åt.

Mvh
Kjell Backsell