Jag loggade in på banken och såg att autogirodragningen för kvartalsavgiften dras den 21 september.
Såg också på hemsidan att det står fel information om hur stor avgiften är.

Eva o Lasse
Pg 19