Hej

Portgiganten AB heter firman som skall byta våra garageportar. Enligt ett mail från dem så vet vi nu att de får leverans av de nya portarna v 44 2017. De ämnar starta utbytet av portarna måndag v 45, 2017-11-06, om inget oförutsett inträffar. Samtliga portar skall förses med automatik för öppning. Portgiganten kommer att demontera den gamla porten, montera ny port och automatik. Även el för automatiken fixar de till, flyttning av brytare och uttag där det är nödvändigt och salning utvändigt.

Vi har en likadan port monterad i garagelängan mot den stora parkeringen om någon vill se hur det kommer att se ut.

Med den nya porten så kommer bredden på öppningen att öka med ca 20 cm. Djupet på garaget minskar med ca 10 cm.

För oss medlemmar innebär detta att vi måste ha våra bilar ute 1 – 2 dagar. Portgiganten skall återkomma med datum för detta. De uppmärksamma har säkert redan sett att uppe i högra hörnet på befintlig port står det ett nummer. 1 – 61. Portarna kommer att bytas nästan helt i nummerordning. Alltså uppifrån och ned i området.

Portgiganten skall ha fritt 3,5 m in i garaget. Det gäller golv, eventuella väggar och tak. Dessutom måste de ha möjlighet att ställa upp en trappstege under lampan då de skall hämta el till automatiken där. Har någon lagt upp saker ”uppe” på takstolarna så behöver inte det flyttas.

Ni som monterat portautomatik på befintliga portar skall demontera dessa innan port bytet.

Mer info kommer senare.