Områdesansvariga kallas till möte med styrelsen onsdag 1 februari kl.18.00 för fortsatt arbete med sammanställning av arbetsuppgifter.

Välkomna

Styrelseen