Vi har avtalat med KIVAB att sanera våra sopkärl 5 ggr/år med början på Fredag.
Vi kommer dessutom att prova en teknisk lösning för att minimera eventuella luktproblem.
Vi kommer att behöva hjälp att dels installera den enhet i soprummet, samt också installera den evakueringsfläkt som finns i vårt förråd.
Jag ber därför våra områdesansvariga att kontakta styrelsen.
Tack/Lars H