Hej,

Som de flesta säkert vet så byggs det på Parkers Gård 48.

Snickaren har nu fått en utmaning vad han skall stå och såga och såg ingen annan möjlighet än att utnyttja området utanför samlingslokalen.

Vi kommer givetvis att försöka städa så mycket och ofta vi kan då detta är allmänna ytor i området.

Är det någon som undrar eller har synpunkter på detta kom gärna och prata med undertecknad eller ring mig.

Så skall vi se hur vi kan lösa det.

Med hopp om förståelse.

Med vänlig hälsning

Joakim Ehrs

0704-415107