Tack ALLA, för den fina blomman och det stöd som min hustru Anita känt under några besvärliga dagar före och efter stämman.
Nu väntar en återhämtningsperiod under några vackra vårveckor. smiley

Lars