En liten undran? Har vi någon jurist i föreningen?? Skulle i så fall behöva lite hjälp.

Ordf