Vill rikta ett stort tack för alla insatser som gjorts under hösten:

# Markberedning och utläggning av gräsmattor med påföljande vattning och skötsel.

# ansning av träd och buskar. Nu senast också ekens bakom garaget (mot Kolningsberget)

# rensning av tak på garaget (mot Kolningsberget). Nu ska det bara behandlas mot mossa och
lavar. Tack Lars V.
Det finns fler att tacka för deras insatser.

Nu börjar säsongen för underhåll, rengöring och skötsel av våra olika maskiner för vilket vi behöver intresserade.
Samtidigt ska vi försöka utrusta varmförrådet med krokar och annat samt lite verktyg. Alltid har vi kanske några skruvmejslar eller tänger för många?

Hjärtligt tack återigen

Ordf