Så har vi nått årets sista gemensamma reguljära städ- och arbetsdag.

Det finns plats för alla att delta i arbetet;
– trädstammar ska rensas från nya skott.
– buskar ska klippas.
– gräsfrö ska sås på de delar som ej fick rullgräs.
– gräsmattor och kantstenar ska ansas.
– mycket mer….. Tala med de områdesansvariga!

Väl mött den 27 september kl. 11.00 (hoppas det blev rätt den här gången)

Ordf