Hej igen

Det är 3 – 4 ungar som stryker omkring i området och gör småbus. Just nu är det spärrbanden till våra nyanlagda gräsmattor som inte får vara ifred. Jag såg dem nyss då jag gick ut för att knyta ihop banden. De var då på den nya gräsmattan i slänten. Sade åt dem att gå därifrån och knöt ihop banden. Gick sedan ner och knöt ihop bandet vid gungorna då det också var sönderrivet.
Därefter gick jag upp mot slänten igen och då var dessa ungar där och rev ned bandet igen. När de upptäckte mig försvann de väldigt fort. Som skrivet småbus.

Jag tycker ändå att ser ni några ungar i området som inte hör hemma här så ifrågasätt dem. Det är bra om ni gör detta så inte buset utökas till något värre.

Mvh
Kjell Backsell