NU BEHÖVS ARBETSVILLIGA !

Nu lägger vi gräs vid gungorna respektive i slänten utefter vägen.
Vi har engagerat Torgny ”Grävare” att bereda marken idag – torsdagen den 3 sep. –
Lars Wikström håller i trådarna idag så att rätt buskar tas bort.

Jesper undersöker och beställer gräs vilket förhoppningsvis finns här snart.

Under tiden behövs en kraftinsats av medlemmarna för att dels förbereda marken fram till gräsets ankomst, dels för att lägga gräset på plats eftersom detta måste göras inom 24 timmar.

Kolla med våra områdesansvariga vilka jobb som behövs och när ni kan hjälpa till.

Lars Wikström samordnar.

Ordf.