Låscylindern är bytt i varmförrådet (gamla soprummet) så nu kan alla komma in där med de vanliga nycklarna. Inom kort kommer även låset i garageförrådet att byggas om så att även den dörren kan öppnas med samma nyckel. Besked därom senare.
De som fått nycklar till varmförrådet kan återlämna dessa så att vi kan använda den cylindern när behov uppkommer.
ordf