Vill tacka alla och en var för allt arbete som utfördes under dagens städning och vill också rikta ett stort tack till Agneta och Lena m.fl. som trakterade oss alla med fika och smörgåsar.
Styrelsen gm Lars.smiley