Info speciellt till områdesansvariga.

Ytterligare en container ställs upp i området på fredag inför kommande städhelg.

ordf