Meddelande speciellt till områdesansvariga.

Ytterligare 2 st Bosch elektriska gräsklippare har anlänt till garageförrådet.
Dessa är omonterade och jag vore tacksam om ”någon” ville montera dem.

Dessutom finns 2 st trädgårdskorgar med tillhörande kärror som också ska monteras och senare placeras i soprummen (där de får stå tillsammans med säckkärrorna) för föreningens medlemmars användning.

Ordf.