Vi har behov att sammankalla intresserade att delta i arbetet att iordningställa och underhålla våra maskiner samt förbereda det nedre förrådet att ta emot trädgårdsverktyg och annat.

Vi behöver få upp krokar och fästen på väggarna samt organisera utrymmet så allt som behövs vid trädgårds- och områdesarbeten finns på plats.

Vore tacksam om några medlemmar vill ta sig an dessa göromål. Hör av er till styrelsen eller sätt bara igång smiley