Vi har köpt in 2 st säckkärror som ska placeras i respektive soprum att användas för transporter av tyngre gods inom området.
De står nu i förrådet. Ena kärran saknar saxsprintar (2 st) och brickor (2 st). Bägge kärrorna ska också fyllas luft i däcken. Alla har nycklar till lokalen så om någon känner sig manad är det fritt fram att fixa kärrorna.

Dessutom finns det en sats med hållare för verktyg; spadar, krattor och annat; vilka ska monteras på södra väggen i garaget/förrådet. Det saknas en lämplig bräda, 3+ meter, för monteringen. Är det någon som vill fixa detta?

Ordf