Verkstaden i f.d. soprum 3 är nu fungerande.
Det återstår dock en hel del att göra med uppsättning av krokar och andra fästen på såväl en vägg som verktygstavlan.
Vi efterlyser också verktyg av olika slag som kan behövas för att utföra arbetet med underhåll och reparation av maskiner och skärverktyg.
Vi tackar Arne för hans generositet och hoppas att fler vill hjälpa till med att skänka av sina överskottslager.

Vi har ännu inte ändrat på låssystemet så alla kan fortfarande använda sina respektive dörrnycklar för access. Detta kommer dock att bytas till lås dit områdesansvariga har nycklar.

Bidra gärna också med planering av lokalen samt uppsättning av verktyg och annan utrustning.

Vi kommer också att göra om i kallförrådet/garaget med krokar och annat för uppsättning av krattor, spadar och allt annat som behövs i föreningsarbetet. Låset till detta förråd kommer att bytas så att alla får tillgång till lokalen.

Ordf.