Hej!!

Tänker på oss som har gavlar med öppna luckor för fibern.
Det regnar rakt in både i isolering och elektronik.

Jag har nu, så gott jag kan, täckt över med plast.

Har vi något datum när dom kommer och slutför??

Anette
PG18