Har vi några kunniga botaniker i föreningen?

Söker intresserade av växter i föreningen för att skapa en katalog av våra olika arter av växter; träd, buskar, gräs och blommor och andra sorters växter i föreningen.
Avsikten är att skapa instruktioner för hur dessa ska/bör/kan beskäras och när det är lämpligt (alt. olämpligt).

Den eller de som åtar sig att hjälpa till med detta arbete behöver självfallet inte kunna eller veta allt om alla växterna. Tillsammans tror jag att vi kan klara av detsmiley

Styrelsen gm
Lars Hagelin