Vi söker intresserade medlemmar till ett projekt att utvärdera behovet; placering och antal platser; inom föreningen.

Projektet omfattar också föreslå eventuella förnyelser och utrustningsdetaljer på lekplatserna samt kostnadsbedömningar av dem.

Intresserade kan kontakta styrelsen för mer information direkt eller via mail.

För styrelsen
Lars Hagelin