Ett gyllene tillfälle att informellt och enkelt få svar på bank- och finansieringsfrågor äger rum
ONSDAGEN DEN 14 MAJ MELLAN KLOCKAN 15 – 19
i föreningslokalen PG47B, då föreningens bank SEB besöker oss.

Passa på att fråga om vad investerings- och förbättringslån för ert hus? Eller hur banken kan göra era bankkostnader lägre? Eller …. fråga om vad som helst som rör pengar!

Som sagt; ett tillfälle att prata med banken på era villkor.

Väl mött den 14:e i vår nyrenoverade föreningslokal.

Styrelsen