Idag har vi karlar på PG 42 och 54 roat oss med att klura ut hur ventilationen fungerar i vår gemensamhetslokal. Som många har märkt så är det väldigt svårt att öppna ytterdörren ibland. Det är ett undertryck i lokalen som orsakar detta. Normalt så är undertrycket litet och dörren är ganska lätt att öppna. Då går utsugsfläkten på lågvarv.
Vid två tillfällen går fläkten på högvarv och då blir det stort undertryck i lokalen som i sin tur gör det jobbigt att öppna ytterdörren.

1: När man tänder ljuset i tvättstugan så går fläkten upp på högvarv. Autamtiken är ställd så att fläkten går på högvarv ca 3 timmar efter man släckt ljuset. Även under tiden ljuset är tänt. Detta för att dra ut fuktig luft som förmodas bildas när man använder en tvättstuga.

2: När vi använt bastun så skall vi starta timern som sitter till höger om anslagstavlan. Även här är anledningen att ventilera ut fuktig luft. Hur lång tid fläkten går på högvarv beror på hur långt ni vrider vredet. Minst två timmar tycker jag att ni skall ställa timern på, gärna mer för att vara på den säkra sidan.

Tänk på detta när ni/vi skall använda lokalen så blir det lättare att öppna dören för alla.

Kjell Backsell PG 42