Stort tack till dem som engagerat sig i vår gemensamma angelägenhet ”grönytor på Parkers gård”. Läs under kommentarer och fyll på!

//Sarah Jevrem genom styrelsen