Vi har delat ut underlag för anslutning till fiber inom samfälligheten.

Det finns mer information att tillgå utanför styrelserummet gemensamhetslokalen.

Valsedel skall lämnas i föreningens brevlåda.

Ett stort valdeltagande underlättar för styrelsen att gå vidare till beslut.

Lars Hagelin, ordf