Vill påminna om vikten av att så många som möjligt kommer på mötet på tisdag då Harald kommer att presentera styrelsens förslag av s.k. öppen fiber för Parkers Gård.

Om tillräckligt antal ägare är närvarande och positiva till förslaget kan detta antas direkt vid mötet.
Om direkt majoritet inte kan ernås vid mötet, kommer styrelsen att skicka ut röstblankett som då skall returneras inom stipulerad tid.

Jag kan själv inte delta i mötet av familjeskäl utan överlåter med förtroende att övriga i styrelsen leder mötet till en angenäm samvaro.

Om det finns särskilda frågor som kräver min närvaro är jag anträffbar den 23e och framåt.

Väl mött på tisdag.

Lars Hagelin, ordf.