PARKERS GÅRDS
Samfällighetsförening

Vi utför stickprovskontroller av våra avloppssystem imorgon

tisdagen den 14 oktober 2013 från ca kl 14.00,

blir den sista i nuvarande serie, och omfattar PG1 till 10.
Vi behöver ingen åtkomst i husen, utan inspektionen sker med kamera ifrån brunnarna mellan huslängorna.

Stenungsund
i oktober 2013

Lars
Hagelin, Ordf

PS. Kameraföraren blev försenad med annat jobb, så nu gäller onsdagen 16e kl 09.00. Hoppas det blir så? DS

PPS. Inspektionen klar. Resultatet är bra, med bara ett fåtal små justeringar senare. DS