Vore bra om områdesansvariga ville planera arbetet under städdagen och gärna också kontakta mig eller Harald för att samordna en del aktiviteter.
Ta gärna kontakt med varandra så att alla blir underrättade om detta meddelande samt kontaktvägen över hemsidan.

Ordf.