Ni har säkert märkt att en del buskar tagits bort vid P-platserna i kurvan. Under byggnadstiden kommer ut- och infart kunna ske över denna hörna. Detta innebär också att de närmaste 2 p-platserna ej får användas under denna tid, utan vi hänvisar istället till parkering i backen mellan nuvarande container upp till lyktstolpen framför röjningen.
Det kommer att sitta anslag o soprummen samt på plats.

Byggstart planeras till 3-4 oktober; alltså i slutet av denna vecka.

Ordf.

tillägg 3 okt.
pga problem med tpt av grävaren är grävstarten försenad. Start måndag 7 okt.

ordf.