Ett stort tack till Sarah och Harald som lagt ner mycket tid och arbete på att få fram en hemsida med inriktning och funktion.
Hoppas verkligen att flertalet boende i PG kommer att använda hemsidan för att ta del av verksamheten i samfälligheten.

Styrelsen kommer att informera om aktiviteter av olika slag allt efter som de inträffar och vi kommer också att använda forumet då det behövs arbetskraft utanför höst- och vårstädningarna.

Vi kommer också att här ta upp frågor av allmän natur som angår oss alla.

Ordf.